News & Event
Marketing Activity

การอบรมความรู้เรื่องระบบท่องานโครงการ

24 ม.ค. 2566
Tag :
อบรมท่องานโครงการ

ท่อเอสซีจีจับมือร่วมกับโครงการ เดินสายอบรมให้ความรู้สินค้าและการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบท่อ มุ่งเน้นให้ช่างโครงการสามารถติดตั้งงานระบบท่อได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัย


บทความอื่นๆ
ท่อเอสซีจี และวินด์เซอร์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ส่งเสริมฝีมือแรงงาน ยกระดับมาตรฐานระบบงานประปา และการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล
30 พ.ย. 2566
Tag :
ข่าวสาร
กรุงเทพฯ – เมษายน 2566 ท่อเอสซีจี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อคุณภาพชั้นนำ และวินด์เซอร์ (WINDSOR) ผู้นำตลาดประตูหน้าต่างไวนิล
อ่านเพิ่มเติม
ท่อเอสซีจี ร่วมกับ WINDSOR SCG Decor และหอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดงานสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมภูเก็ต ในหัวข้อ “Sustainable System Design in Hotel”
30 พ.ค. 2567
Tag :
ข่าวสาร
ณ โรงแรม Pamookkoo Resort by KATA Group ภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม
ศุภาลัย จับมือ เอสซีจี ดันบิ๊กโปรเจค “Waste Management” ในกระบวนการก่อสร้าง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
30 พ.ย. 2566
Tag :
ข่าวสาร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน จับมือ พันธมิตรทางธุรกิจ “เอสซีจี” นำโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
อ่านเพิ่มเติม