เกี่ยวกับเรา
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
หนึ่งในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อเอสซีจี”,
“ท่อตราช้างเอ็นพีไอ” และ “ท่อตราเสือเอ็นพีไอ”
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีความหลากหลาย เราจึงพัฒนาโซลูชัน “มิสเตอร์ทุเรียน (Mr.Durian)” ที่ให้บริการออกแบบระบบน้ำสำหรับสวนเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบท่อ ที่มอบความสะดวกครบครัน สำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องท่อ
5 ทศวรรษ แห่งการก้าวสู่ผู้นำตลาด
ท่อพีวีซี ระดับอาเซียน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2513
ประเทศไทย
สระบุรี NPI PLANT
กรุงเทพ HEAD OFFICE
ระยอง NPI PLANT
ประเทศพม่า
ย่างกุ้ง GRAND NAWAPLASTIC MYANMAR
ประเทศกัมพูชา
พนมเปญ NAWAPLASTIC CAMBODIA
ประเทศเวียดนาม
โฮจิมินห์ BINH MINH PLASTICS
ประเทศอินโดนีเชีย
ทศวรรษที่ 1
10 ปี แห่งการเริ่มต้น
(2513-2522)
2513
เริ่มธุรกิจท่อพีวีซี “ตราช้าง” ที่โรงงานนนทบุรี หรือที่เรียกกันว่า “โรงท่อนนท์” ภายใต้ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (บกด.) (SFCC) หนึ่งในบริษัทของเครือซิเมนต์ไทย
2517
ได้เปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตท่อเป็นท่อประปาสีฟ้า แทนท่อสีเทาตามมาตรฐาน

ทศวรรษที่ 2
10 ปี แห่งแห่งการเติบโต
(2523-2532)
2524
ได้ขยายกำลังการผลิต และเพิ่มความหลากหลายในการผลิตสินค้า โดยมีการต่อเติมขยายโรงงาน และซื้อเครื่องผลิตท่อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
2526
เริ่มต้นผลิตข้อต่อพีวีซี

ทศวรรษที่ 3
10 ปี แห่งแห่งการต่อสู้
(2533-2542)
2533
ธุรกิจท่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในนาม บริษัท สยามอุตสาหกรรมท่อ จำกัด (SPICO) โดยใช้ตราสินค้าใหม่และเปลี่ยนชื่อสินค้าหรือชื่อแบรนด์เป็น “ท่อตราช้าง” ก่อตั้งโรงงานที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี
2534
ย้ายโรงงานมาก่อตั้งที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย อ.หนองแค จ.สระบุรี และเริ่มมีแบรนด์ “ท่อตราเสือ” ออกมาสู่ตลาด
2539
ขยายธุรกิจโดยก่อตั้ง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
2541
- เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สยามอุตสาหกรรมท่อ จำกัด (SPICO) เป็น บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด (NPI)

- ได้รับรางวัล Environment Recognition Award 98 รางวัลประกาศเกีรยติคุณในแก่บริษัทในฐานะผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำดีเด่น จากเขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย จ.สระบุรี
2542
ย้ายกลุ่มธุรกิจเอสซีจีจากกลุ่มซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นกลุ่มเคมิคอลส์ ภายใต้การดูแลของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC)

ทศวรรษที่ 4
10 ปี แห่งแห่งรอยยิ้มและความสำเร็จ
(2543-2552)
2543
ผลิตภัณฑ์ท่อ และข้อต่อพีวีซีตราช้าง ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002:1994 จาก SGS (Thailand) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS และ NAC
2546
ขยายธุรกิจด้วยการก่อตั้ง บริษัท เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ จำกัด (HCC) ดำเนินธุรกิจ Profile หรือประตูหน้าต่าง WINDSOR
2547
ขยายธุรกิจ ตั้งบริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด (NIT) ดำเนินธุรกิจแม่พิมพ์
2548
ขยายธุรกิจโดยก่อตั้ง บริษัท ร่วมทุน ประเทศลาว คือ บริษัท อินเตอร์พลาสติก จำกัด (IPC)
2549
ขยายธุรกิจด้วยการก่อตั้ง บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท มินท์ ไทย เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ จำกัด หรือ MINH THAI HOUSECOMPONENT CO., LTD ที่ประเทศเวียดนาม
2550
ขยายธุรกิจด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ประเทศพม่า คือ บริษัท แกรนด์ อีแลฟแฟน จำกัด หรือ Grand Elephant Co., Ltd. (GEC)
2551
ขยายธุรกิจด้วยการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศกัมพูชา คือ บริษัท นวแคม จำกัด หรือ NAWA CAM CO., LTD และเปลี่ยนโลโก้เป็นช้างในวงกลมสีฟ้า และเสือสีเขียวในวงกลมสีขาว
2552
ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อ และข้อต่อพีวีซี จาก SGS (Thailand) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS และ NAC

ทศวรรษที่ 5
10 ปี แห่งแห่งการก้าวสู่ผู้นำตลาดท่อพีวีซีระดับอาเซียน
(2553-2562)
2553

- ก้าวสู่ยุคใหม่ของธุรกิจท่อ โดยได้รับเกียรติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หกเหลี่ยมตราช้างแดงเดียวกับ SCG หรือเครือซิเมนต์ไทย ในโลโก้แบรนด์ใหม่คือ “ตราช้าง”

- โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 4 ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

2554

- ได้รับรางวัล Thailand Lean Award 2011 ระดับ Golden Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 5 เปลี่ยนสายไฟฟ้าอาคารเรียนและปรับปรุงศาลา โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

2555

- ได้รับรางวัล Prime Minister's Industry Award 2012 ประเภทการเพิ่มผลผลิต จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 6 โรงเรียนวัดหนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี

2556

- ได้รับเกียรติร่วมเสนอผลงาน เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับองค์กร จากการที่ ได้รับรางวัล Lean Golden Award 2011 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 7

- สร้างศาลาและเดินระบบน้ำดื่ม ยกระดับความสะอาดของน้ำดื่ม ศูนย์เด็กเล็กหนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

- สร้างศาลาเรียนรู้ ซึ่งเป็นปีที่ SCG มีอายุครบ 100 ปี จึงตั้งชื่อศาลาว่า "ศาลาเรียนรู้ 100 ปี SCG" และปรับปรุงธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนบ้านหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

2557
รางวัลที่ได้รับ
- Thailand Lean Award 2014 ระดับ Diamond Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นบริษัทแรกแรกของประเทศไทย

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 8
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
2558
สินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ “ตราช้าง” เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “เอสซีจี” รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่อ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “ท่อเอสซีจี”

รางวัลที่ได้รับ
- Prime Minister's Industry Award 2015 อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- Thailand 5S Award 2015 ระดับ Gold Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น)
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 9
- สร้างสนามเด็กเล่นของหนู โรงเรียนพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
- สร้างห้องน้ำให้ศูนย์เรียนรู้บ้านตรอกสัตบัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
2559
ขยายธุรกิจด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ประเทศกัมพูชา คือ บริษัท นวพลาสติกแคมโบเดีย จำกัด หรือNawaplastic Industries Cambodia Co., Ltd. และเปลี่ยนชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นชื่อ บริษัท แกรนด์นวพลาสติก จำกัด หรือ Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

รางวัลที่ได้รับ
- Prime Minister's Industry Award 2016 อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- Kano Quality Award 2016 ระดับ Gold Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น)
- Thailand 5S Award 2016 ระดับ Diamond Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย - ญี่ปุ่น)

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 10
- ปรับปรุงทาสีอาคาร และเทพื้นซิเมนต์ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ปรับปรุงสนามฟุตซอลและทำสนามบาสฯ ชุมชนเขาโพธิ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ทำระบบน้ำดื่ม โรงเรียนวัดร่องแซง อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียน
2560
รางวัลที่ได้รับ
- ประกาศนียบัตร เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1 - 5 ปี ระดับเพชร
- รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 11
- ทำระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม โรงเรียนวัดสันติวิหาร อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อป้องกันน้ำท่วมห้องเรียนในช่วงหน้าฝน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ต่ำ
- สร้างโรงเพาะชำต้นเกล้า ชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อให้ชุมชนเพาะต้นกล้าต้นโกงกาง สำหรับนำไปปลูกป่าชายเลนเพื่อเกษตรเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
- สร้างระบบธนาคารขยะเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านมาบตอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง แนวคิดมาจาก การปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงการสอน 5ส เรื่องการบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนเป็นการฝึกการออมให้กับเด็ก
- ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี มอบห้องน้ำ ให้โรงเรียนวัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากห้องน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่รองรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ถูกยุบ เนื่องจากเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อย
- สร้างห้องเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนต้องเดินเรียน สลับห้องกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
- ทำโรงห้องกรองน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อน้อง โรงเรียนโพนสูงพัฒนาศึกษา อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
2561
ขยายธุรกิจด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ประเทศเวียดนาม คือ บริษัท บินห์มินห์พลาสติก จำกัด หรือ Binh Minh Plastics Co., Ltd.
ได้รับ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 มาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปี 12
- จัดพยาบาลของบริษัท ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจ่ายยาพื้นฐานให้กับชุมชนรอบๆ โรงงานระยองและสระบุรี
- สร้างแผงบังแดดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดพุแค อ.พุแค จ.สระบุรี เนื่องจาก อาคารเรียนนี้มีห้องเรียน 4 ห้อง ช่วงบ่ายแสงแดดจะส่องเข้าไปในห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียนถูกแดด ทำให้ร้อน จึงระดมพนักงานไปร่วมกันสร้างแผงกันแดด
- สร้างหลังคาและสนาม BBL ตลอดจนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อน้อง โรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- สร้างหลังคาโรงอาหารเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองตะแบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากหลังคาเก่าชำรุด เวลาฝนตก น้ำฝนจะหยดลงมาที่โรงอาหาร เป็นอันตรายกับเด็ก ตลอดจนสนับสนุนเวที ฉากหลังเวที และปูพื้นกระเบื้องส่วนที่เพิ่มหน้าเวที
- ธนาคารขยะรีไซเคิล และให้ความรู้ฯ เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชุมชน ซึ่งดูแลโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายอำเภอบ้านค่าย มาเปิดธนาคารรีไซเคิล เป็นรณรงค์เรื่องการเก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างอาชีพสู่ชุมชนบ้านค่าย จ.ระยอง
- สร้างระบบน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากโรงเรียนนี้ใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ดี น้ำไม่ค่อยไหล ทำให้นักเรียนไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค จึงได้สนับสุนนอาคารและถังเก็บน้ำ ตลอดจนระบบน้ำแบบลูกลอย ทำการรองน้ำเก็บในตอนกลางคืน ให้นักเรียนได้ใช้ในตอนกลางวัน
- ปรับปรุงห้องน้ำและสร้างหลังคา โรงเรียนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี สนับสนุนการสร้างลานการเรียนรู้ BBL
- สร้างทางเดินเท้าและถนน เพื่อพุทธศาสนิกชนชาวบ้านวัดศรีบุญเรือง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เนื่องจากเป็นพื้นดินลูกรัง ทำให้ในช่วงหน้าฝนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้าน
การบริการที่เหนือกว่า

* บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
* มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

“ท่อเอสซีจี” คุณภาพที่เหนือกว่า

* มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
* ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์จึงได้คุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความพร้อมที่เหนือกว่า

* มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งกายในประเทศและต่างประเทศ
* มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า
* มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลที่สนับสนุนความครบครันของสินค้า อาทิ Henkel(บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยึดติด) และ SEKISUI CHEMICAL เป็นต้น

รางวัลความสำเร็จ
ติดต่อเรา
เราอยู่ที่นี่เสมอเพื่อช่วยเหลือคุณ
เบอร์โทร
สำนักงานใหญ่ : +66 2555 0888
โรงงานระยอง : +66 3889 2190
โรงงานสระบุรี : +66 3637 3400
ที่อยู่
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงงานระยอง :
130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โรงงานสระบุรี :
42 หมู่ 8 เขตประกอบอุตสาหกรรม SIL ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
ติดต่อ