Chat with Mr.Pipe

ท่อพีวีซี เอสซีจี
ระบบร้อยสายไฟฟ้า-สายโทรศัพท์
(สีขาว)

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน

สินค้าใหม่

ข่าวสารอัพเดท

มาตรฐานรับรอง

Certification No.TH00/2815

Certification No.TH00/1710

ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทีได้รับการยอมรับทั่วโลก

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย